Westelijk Meanderpad: snelle oplossing voor bewonersverzoek

Op de westelijke oever van de Meander is medio 2018 een looppad aangelegd. Aanleiding hiervoor waren de aanhoudende vragen van bewoners om dichter bij het water te kunnen lopen om hun hond uit te laten, omdat anders alleen de rijweg hiervoor beschikbaar is. Het Dorpscomité heeft van meerdere bewoners te horen gekregen dat zij vinden dat dit pad onvoldoende is aangelegd. Zo is gebruikgemaakt van bouwpuin met onder andere glassplinters.

Het Dorpscomité heeft aan Hoef en Haag C.V. gevraagd waarom gekozen is voor deze oplossing en of dat het mogelijk is dat dit pad opnieuw wordt aangelegd. De  C.V. heeft hier op gereageerd door aan te geven dat het bewuste pad nooit in het ontwerp heeft gestaan voor het Meandergebied. Op verzoek van diverse bewoners is dit pad aangelegd maar daarbij is wel gekozen voor een meer eenvoudige en goedkopere oplossing. De veronderstelling is dat het pad uitsluitend op kleine schaal gebruikt wordt door hondeneigenaren. Wel erkent de C.V. dat de aanwezigheid van glas ongewenst is en zij heeft om die reden hier tweemaal actie op ondernomen, in de zin van het op laten ruimen van het glas. De dekkingslaag volledig vervangen ziet men niet als optie, als alternatief wordt genoemd het volledig weg laten halen van het desbetreffende pad.

In het najaar van 2019 zal worden begonnen met de inrichting van het Meandergebied. Hiervoor is een architect in de arm genomen die een variatie aan bloemen, planten en bomen heeft gepland op de oostelijke oever van de Meander. Op deze oever zal ook een wandelpad komen dat bestemd is voor intensief gebruik. Op dit moment zijn er geen plannen om het westelijk looppad verder te onderhouden of te vervangen. Mocht op termijn blijken dat de behoefte aanwezig blijft om hier verandering in te brengen zal overlegd moeten worden met de gemeente om het pad te laten vervangen of alsnog te verwijderen.

 

Scroll naar boven