Vragen n.a.v. mogelijke komst azc Tuijnmanweg Vianen

Beste dorpsbewoners,

Begin deze week werd een artikel gepubliceerd in het AD, waarin bekend werd dat de gemeente Vijfheerenlanden onderzoekt of in een drietal locaties in de gemeente een asielzoekerscentrum (azc) kan komen. Het AD meldt dat drie plekken in beeld zijn, in Leerdam, Meerkerk en Vianen en omwonenden hier een brief over hebben ontvangen. In Vianen gaat het om de ir. D.S. Tuijnmanweg, op een steenworpafstand van Hoef en Haag. Diverse bewoners in Hoef en Haag hebben te kennen gegeven geen brief te hebben ontvangen en hierop het Dorpscomité verzocht contact op te nemen met de gemeente vanwege angst voor onveiligheid die de komst van een azc mogelijk met zich meebrengt. Ook in andere dorpskernen, waaronder Leerdam, maakt men zich zorgen.

Als Dorpscomité zijn wij van mening dat iedereen het recht heeft op een veilige plek om te wonen. Maar wij zien ook dat men in de samenleving negatieve associaties ervaart rondom azc’s en bewoners vrees hebben voor het afnemen van veiligheid en leefgenot. Het is logisch dat dit emoties oproept. Vanuit het Dorpscomité zetten we ons in om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te krijgen: wat is de kans dat het Vianen wordt? Waarom hebben bewoners van Hoef en Haag geen brief gekregen, en wie dan wel? Buiten kijf staat dat wij dit gesprek op een nette manier willen voeren, inclusief het geven van de ruimte aan de gemeente om dit traject zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Vanavond, woensdag 20 januari 2021, vond een vergadering plaats van de Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS). Acht bewoners uit de gemeente hebben verzocht om spreekrecht, waaronder Sjoerd Groot vanuit Dorpscomité Ons Hoef en Haag.

De integrale tekst van deze inbreng hiervan kun je hieronder teruglezen.

Dank u wel voorzitter,

Geachte commissie,

Mijn naam is Sjoerd Groot, bestuurslid van dorpscomité Ons Hoef en Haag. Wij zijn een dorpsvereniging die als doel heeft om enerzijds de leefbaarheid in ons dorp te vergroten door leuke dingen te organiseren, en daarnaast de belangen van bewoners te behartigen.

Gisteren verscheen op de website van het AD het artikel over een mogelijk AZC in Vianen. Daarin werd ook genoemd dat omwonenden een brief hebben ontvangen. Deze hebben wij helaas niet mogen ontvangen. Ook al staan de eerste woningen volgens Google maps op enkele honderden meters van de mogelijke locatie aan de Tuijnmanweg. Mijn vraag aan u is dan ook wie u tot de omwonenden rekent. Te meer omdat er vanuit Hoef en Haag slechts twee toegangswegen richting Vianen centrum zijn. Beiden via de viaducten onder de A27, op een steenworp afstand van de mogelijke locatie.

Even kreeg ik flashbacks naar 2017 toen er een hevige discussie was over vestiging van basisscholen in Hoef en Haag. Toen werd er vooral óver Hoef en Haag gesproken in plaats van mét Hoef en Haag. Wij hebben toen veel moeite moeten doen om als nieuwste dorp binnen de gemeente gehoord te worden, en ik hoop dat de gemeente ons in dit geval sneller en makkelijker weet te vinden. Bij deze wil ik u in elk geval laten weten dat wij als Dorpscomité Ons Hoef en Haag bereid om namens de bewoners mee te denken en met de gemeente in gesprek te gaan.

Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een veilige plek om te wonen. En AZC’s zijn een vast onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Dat is dus niks vreemds. Maar natuurlijk zijn er wel vragen, zorgen en angst voor overlast bij de inwoners van Hoef en Haag. Het COA heeft vorig jaar immers gerapporteerd dat het aantal incidenten met 30% was toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Wij vragen dan ook vooral om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de locatie, en hoeveel asielzoekers er eventueel gehuisvest zullen gaan worden.

Uw brief schrijft dat het COA bij voorkeur ten minste 300 asielzoekers plaatst. Maar kan dat op deze locatie, en is zo’n hoog aantal niet bij voorbaat vragen om problemen? En gaat het om tijdelijke of permanente opvang? Dat is voor Vianen niet duidelijk.
En als dit dan in Vianen moet gebeuren, hoe wordt dat de veiligheid van omwonenden gewaarborgd? Er zijn nog veel donkere wegen in Hoef en Haag, veel braakliggend terrein, en de binnenkort te bouwen supermarkt nodig waarschijnlijk uit als geschikte hangplek.

Onze wijkagent is verantwoordelijk voor het industriegebied en daarnaast voor zes kernen van Vijfheerenlanden, dat is een heel groot deel van de gemeente voor één wijkagent. Surveillance van Politie en Handhaving zijn doorgaans zeer summier in Hoef en Haag. Ook dit proberen wij al een tijd aan te kaarten.

Op TV hebben we kunnen zien dat omwonenden van het AZC in Montfoort aangeven dat de meeste mensen zich goed gedragen, maar dat een kleine groep voor veel overlast zorgt. Recent is daar een 16 jarig meisje neergestoken, een asielzoeker is verdachte hiervan. Hoewel dit een incident betreft, baart dit de omwonenden van Hoef en Haag natuurlijk zorgen.

Wij beseffen ons dat asielzoekers een plek moeten hebben, maar we betwijfelen of dit goed mogelijk is in Vianen. Wees gedurende dit proces alstublieft open zorgvuldig en eerlijk in uw communicatie, en zorg ervoor dat een eventuele opvang past in de omgeving, in verhouding tot het aantal bewoners en dat de veiligheid gewaarborgd is. Ongeacht welke locatie het uiteindelijk wordt. Maar nogmaals, wij hebben grote twijfels of dit realistisch is op de locatie aan de Tuijnmanweg in Vianen.

Wij blijven heel graag goed geïnformeerd en nauw betrokken bij dit project.

Dank u wel

Wethouder Cees Taal heeft nadat alle insprekers aan het woord geweest zijn, een en ander genuanceerd, zoals het gerucht op social media dat het om huisvesting van meer dan 500 asielzoekers zou gaan. Hij benadrukt dat de gemeente juist open en transparant wil zijn, en daarom al in dit vroege stadium te communiceren over de mogelijke komst van het AZC.

De provincie heeft een taakstelling om ruim 400 asielzoekers te plaatsen. De gemeente wil mensen die van huis en haard hebben moeten vluchten helpen een plek te vinden en een nieuw bestaan op te bouwen. Daarbij denkt zij liever pro-actief na over een plan, om zo de regie in dit proces te hebben, in plaats van straks eventueel het COA te moeten volgen.

Volgende week organiseert de wethouder vraag en antwoord sessies en heeft de insprekers van vanavond, waaronder het Dorpscomité uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Wij beraden ons op de mogelijkheden voor het ophalen van vragen en zorgen van de bewoners, en het bundelen hiervan richting de gemeente. Mocht je nu al iets willen delen, kan dat altijd via het contactformulier op onze website.

1 gedachte over “Vragen n.a.v. mogelijke komst azc Tuijnmanweg Vianen”

  1. Pingback: Vervolg acties Dorpscomité mogelijke komst azc – Ons Hoef en Haag

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven