Vervolgacties Dorpscomité mogelijke komst azc

Op 19 januari jl. werd bekend dat de gemeente Vijfheerenlanden onderzoekt of dat een asielzoekerscentrum (azc) gevestigd kan worden in Vianen, op een steenworpafstand van Hoef en Haag. Meer informatie hierover, en de eerste reactie vanuit het Dorpscomité, kun je vinden in het volgende nieuwsbericht:

Als Dorpscomité proberen wij altijd te spreken namens de bewoners van het dorp. Hierbij komen wij primair op voor de belangen van onze verenigingsleden en om deze reden bestaat het bestuur uit bewoners die een dwarsdoorsnee vormen van de inwonerssamenstelling. Desondanks vinden wij het belangrijk om bij spraakmakende en belangrijke onderwerpen, concrete informatie omtrent bepaalde vraagstukken op te halen bij de verenigingsleden én mededorpsbewoners. Om die reden hebben wij een enquête uitgezet onder de bewoners van Hoef en Haag die door ruim 260 personen is ingevuld.

De uitkomsten van deze uitvraag hebben wij meegenomen mee naar het gesprek met wethouder Cees Taal.

Verslag gesprek wethouder

Op 27 januari jl. heeft een (telefonisch) gesprek plaatsgevonden tussen het Dorpscomité en de wethouder. De gestelde vragen en ontvangen antwoorden hebben wij vastgelegd en kun je hieronder terugvinden.

Daarnaast zijn de uitkomsten van de enquête hieronder terug te vinden.

In het verslag met uitkomsten is de verhouding voor/tegen, plus de antwoorden op de vaste stellingen genoemd. Het is niet haalbaar om alle open reacties te publiceren, deze zijn echter wel door ons gelezen.

Update 06-02-2021: Per abuis is in de grafiek die weergeeft hoe leden op de eerste vragen hebben gestemd, de waarde “daar kan ik mee leven onder bepaalde voorwaarden” niet meegenomen. Dit is gecorrigeerd in het document dat eindigt op -revb, welke hierboven is gelinkt.

Vervolg

Het spreekt voor zicht dat wij deze zaak op de voet volgen, en in gesprek zullen blijven met de gemeente. Zodra er meer nieuws is zullen wij ons beraden op vervolgstappen.

Scroll naar boven