Vervolg ontwerp schoolgebouw Brink

Beste medebewoners,

Achtergrond

Begint dit jaar verscheen een publicatie online over het ontwerp van de nog te bouwen basisschool op de Brink. In dat artikel werd een impressie getoond die door vele bewoners bestempeld werd als (te) modern en niet passend. Via diverse kanalen is door bewoners onvrede geuit over dit ontwerp en heeft een petitie het leven gezien om inzicht te geven in de kritieken.

Het Dorpscomité is in gesprek geweest met de projectontwikkelaar, architect, stedenbouwkundig bureau en de gemeente. Naar aanleiding hiervan is een bewonersinformatieavond georganiseerd om het ontwerp toe te lichten en bewoners de mogelijkheid te geven tot feedback. Het verslag van deze avond kun je hier teruglezen: Inspraakavond schoolgebouw Hoef en Haag.

Inmiddels is de feedback van de bewoners verwerkt en is het ontwerp aangepast. Wethouder Onderwijs Gemeente Vijfheerenlanden, Tirtsa Kamstra, heeft een officiële reactie gegeven waarin de wijzigingen worden gedeeld.

Wijzigingen

Het nieuwe ontwerp kent een aantal wijzigingen, die tegemoet komen aan de specifieke klachten van de dorpsbewoners. Meest geuit werden opmerkingen over kolossale overkomen en het niet aansluiten op het huidige straatbeeld. Hieronder volgt de reactie met de gedane aanpassingen.

Het ontwerp bestaat uit verschillende bouwvolumes. Door de voegkleur per volumedeel aan te passen ontstaat een minder massaal beeld. Ook wordt afwisselend met de rode baksteen een iets bruinere steen gebruikt. Als het bouwkundig mogelijk is komen in de toren grotere ramen en komt er nog een extra raam in de gevel van de sportzaal. Wij denken dat het gebouw zo goed in de omgeving van het dorpsplein past. Op basis van de binnengekomen reacties is dit is het maximaal haalbare binnen het bestaande ontwerp in deze fase van het proces.

Reactie Dorpscomité

Vanuit het Dorpscomité zijn wij tevreden met de serieuze opstelling vanuit de diverse partijen, als reactie op de ontvangen kritieken. Naast het informeren van de bewoners over de ideeën achter en de details van het ontwerp, heeft men zich bereid getoond om aanpassingen aan te brengen in het oorspronkelijke ontwerp.

Wij begrijpen echter ook dat niet alle bewoners deze aanpassingen voldoende zullen vinden. Echter, het bedenken van een volledig nieuw ontwerp, al dan niet in lijn met de eerdere artists impressions, zou het bouwproces ernstig hebben vertraagd. Gezien de hoge vraag naar de aanwezigheid van een school in het dorp, een vraag die komende jaren alleen maar zal toenemen, ziet het Dorpscomité het als zeer belangrijk dat de school verder zonder vertraging gerealiseerd wordt. In de huidige planning moet de school eind 2021 worden opgeleverd.

Op dit moment zijn wij niet voornemens verdere actie te ondernemen op het voorgenomen gewijzigde ontwerp. Mocht je n.a.v. dit bericht nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan a.u.b. contact met ons op via het formulier op onze website.

Volledig bericht wethouder Kamstra

Hieronder kun je het volledige bericht downloaden.

Scroll naar boven