Vervangen westelijk Meanderpad

Beste medebewoners,

Vorig jaar hebben wij meermaals bericht over de staat en gebruikte materialen van het westelijk Meanderpad. Er is toen door de projectonwikkelaar aangeven op termijn met een geschikte en permanente oplossing te komen. Die tijd is nu gekomen!

Vanaf maandag 13-07-2020 wordt het tijdelijke wandelpad langs de westoever van de Meander, bij de 1e en 2e Graaf van Hollanddijk. vervangen. Het pad is nu gemaakt uit gestort puin maar zal worden vervangen door een wandelpad met daarvoor geschikt gras. De opbouw wordt daarmee gelijk aan het aangelegde wandelpad langs de oostoever van de Meander bij 1e en 2e Poortstraat. Het pad bestaat dan uit een dicht groeiend gras wat als wandelpad geschikt is en als zodanig wordt onderhouden door Hoef en Haag CV als gemeente Vijfheerenlanden.

De werkzaamheden nemen ca 4 dagen in beslag en naar verwachting is het pad na ca 6 weken geschikt om te belopen. E.e.a. hangt af van de weersomstandigheden.

Scroll naar boven