Status AED’s in Hoef en Haag

Beste dorpsbewoners,

Zoals de meeste dorpsbewoners weten hangt aan de directiekeet aan het ‘t Hoevesteinse Lint sinds 2019 een AED. Een AED is een apparaat dat iemand met een hartstilstand een elektrische schok geeft. Die schok kan ervoor zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Zo kan een AED iemands leven redden.

Medio 2018 is in de Facebookgroep “Hoef en Haag Bewoners” onder leiding van Eva Batenburg een crowdfundingactie georganiseerd om, gebruikmakende van de mogelijkheden van de Hartstichting, een AED in Hoef en Haag gerealiseerd te krijgen. Als tijdelijke locatie is destijds gekozen voor de directiekeet aan ‘t Hoevesteinse Lint; dit vanwege de noodzakelijke beschikbaarheid van stroom en een plek om deze op te hangen.

Hoewel het Dorpscomité geen eigenaar is van de AED, treden wij wel op als gespreks- en communicatiepartner omdat de beschikbaarheid van een dergelijke voorziening alle bewoners in de nabijheid aangaat.

Huidige locatie

Inmiddels is bekend geworden dat de eerdergenoemde directiekeet aan het Hoevesteinse Lint deze maand van zal worden verplaatst naar de actuele bouwlocaties, vlakbij de rotonde aan de Hagensteinsestraat, waarmee de definitieve inrichting van het Hoevesteinse Lint een stap dichterbij komt. Het Dorpscomité is in contact met de gemeente over een permanente stroomvoorziening t.h.v. de huidige directiekeet om de beschikbaarheid van stroom te garanderen voor evenementen op het Kasteelterrein. De gemeente heeft reeds toegezegd hierin te zullen voorzien maar heeft nog geen realisatiedatum kunnen noemen.

Vanwege praktische insteek zal de AED in eerste instantie meeverhuizen. Omdat de AED daarmee direct naar de andere kant het dorp verhuist en daarmee de huidige dekking verandert, heeft een tweetal bewoners aan het Hoevesteinse Lint, in overleg met initiatiefnemer Eva, een alternatieve locatie ter beschikking gesteld: de schutting gelegen aan parkeerplaats ter hoogte van Blokhuis 7. Hiermee blijft vrijwel hetzelfde dekkingsgebied in stand.

Op het moment dat het definitieve stroom- en bevestigingspunt beschikbaar is gekomen, kan opnieuw worden overwogen om de AED daarheen te verplaatsen.

Toekomstige dekking in het dorp

Van meet af aan is door meerdere bewoners de wens uitgesproken om ten minste in elke wijk in Hoef en Haag, Het Lint, De Erven en het Dorpshart, over een eigen AED te beschikken. Voor Het Dorpshart is beoogd dat deze geplaatst wordt in of bij de supermarkt of het gezondheidscentrum. De tijdelijke locatie van het gezondsheidscentrum beschikt niet over een AED. Voor De Erven zal nader moeten worden bepaald wat de meeste geschikte locatie is.

Het meest voor de hand liggend is dat rondom de beoogde locaties eveneens een crowdfunctieactie wordt gestart, waarbij commerciële partijen zoals de supermarkt en zorgverleners een rol kunnen krijgen. Het Dorpscomité zal in contact treden met deze partijen om de mogelijkheden te bespreken.

Mocht hier meer over bekend worden, laten wij dit weten.

Scroll naar boven