Standpunt Dorpscomité omtrent locatie scholen

Al sinds de eerste heipaal in de grond van Hoef en Haag is geslagen, wordt gesproken over de bouw van één of meerdere scholen in het dorp. Inmiddels is gebleken dat de invulling, en met name de locatie, van de te bouwen scholen veel gemoederen heeft losgemaakt. Onlangs heeft Hoef en Haag C.V. het Dorpscomité een standpunt op te schrijven omtrent de locatie van de scholen. Deze nota is inmiddels is inmiddels opgesteld, vervolgens gedeeld met de C.V. en via deze weg aangeboden aan de gemeente Vijfheerenlanden.

Ter volledigheid van de informatievoorziening is deze nota bijgevoegd bij dit bericht.

Scroll naar boven