Pilot markt verlengd, uitgebreid en verplaatst

Beste buren,

Afgelopen week heeft de Dorpsvereniging overleg gehad op het gemeentehuis in Vianen inzake de voortzetting van de “pilot standplaatsen” (beter bekend als de markt 🍎🍖🐟). Het resultaat van dit overleg is als volgt.

De pilot standplaatsen is voorlopig verlengd en zal met ingang van morgen (3 juni) verplaatsen naar De Brink. Daarnaast zijn de tijden aangepast naar elke vrijdag van 14:00 19:00. De groentenboer is i.v.m. verplichtingen elders aanwezig vanaf 16.15. Daarnaast zijn wij verheugd met de komst van een extra marktkraam, namelijk een kaasboer! Zij zullen vanaf 3 juni wekelijks te vinden zijn 🧀.

Uitbreiding

Op dit moment is de projectontwikkelaar in gesprek met een notenkraam en een visboer. Of en wanneer deze zullen deelnemen is nog niet bekend, maar zullen wij uiteraard via onze site publiceren. Omdat in H&H geen verdere commerciële ruimten zullen komen, anders dan de nog te openen Kwalitaria 🍟, hopen wij op termijn ook non-food ondernemers te kunnen verwelkomen, zoals kleding of cadeaus.

Verschillende marktgroottes

Het beleid rondom markten in de gemeente Vijfheerenlanden is recentelijk vastgesteld en Hoef en Haag is nog geen onderdeel van dit beleid. Dat betekent dat Hoef en Haag in principe geen legale mogelijkheid zou hebben voor een markt of standplaatsen. Omdat het beleid pas volgend jaar opnieuw wordt vastgesteld (of anders pas over enkele maanden opnieuw wordt geagendeerd), is voorgesteld de pilot te verlengen tot de eerstvolgende beleidswijziging.

De pilot standplaatsen is recentelijk uitgebreid van drie naar acht. Een minimarkt, zoals in Hagestein, mag maximaal acht kramen hebben. Als hier in de toekomst behoefte aan is, kan opnieuw worden bekeken of Hoef en Haag hiervoor in aanmerking komt. Een volwaardige markt, zoals in Leerdam of in Vianen, is vooralsnog niet aan de orde: het beleid in Vijfheerenlanden is erop gericht de weekmarkten in Leerdam en Vianen te beschermen en staat vooralsnog geen uitbreiding toe. Wij hebben hier begrip voor omdat wij ook de landelijke trend opmerken waarbij markten en lokale ondernemers minder bezoekers over de drempel krijgen.

Tot vrijdag!
Scroll naar boven