Komst azc Tuijnmanweg Vianen van de baan

Beste bewoners,

Begin dit jaar werd door de gemeente bericht dat onderzocht werd of gemeente Vijhheerenlanden onderdak kan bieden aan een grote groep asielzoekers. De Ir Ds. Tuijnmanweg in Vianen, op een steenworp afstand van Hoef en Haag, werd genoemd als een van de mogelijke locaties voor de komst van een azc.

Eind vorige week heeft de gemeente Vijheerenlanden ons laten weten dat er géén grootschalige huisvesting van asielzoekers of andere groepen zal komen aan het pand aan de Ir. Ds. Tuijnmanweg in Vianen. De eigenaar van het pand heeft een principeverzoek ingediend om in totaal 228 arbeidsmigranten, asielszoekers en andere woningzoekenden te mogen huisvesten. Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek zoals dat is ingediend door de eigenaar van het pand. Wonen op het bedrijventerrein belemmert de omliggende bedrijven sterk in hun bedrijfsuitoefening. Het economische belang zou dan sterk worden geschaad en dat wil het college voorkomen.

Ook geeft de gemeente aan zich te beseffen dat er geen draagvlak onder de inwoners is, voor een grootschalige opvang van asielzoekers en statushouders.

Nadat op 19 januari jl. bekend werd dat de gemeente Vijfheerenlanden onderzocht of dat een asielzoekerscentrum gevestigd kon worden in Vianen, heeft het Dorpscomité namens de bewoners ingesproken tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Daarna hebben we via een enquête de mening van bewoners gepeild, en deze in een gesprek met wethouder Taal bekend gemaakt.

Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is, en zijn blij dat de gemeente de kritieken van ons als omwonenden serieus heeft genomen. De gemeente wil nog wel voor de zomer onderzoeken, waar binnen de gemeente ruimte is voor kleinschalige opvang. Ook dit proces zullen wij op de voet volgen.

Lees hier het volledige bericht van de gemeente (PDF):

Scroll naar boven