Inspraakavond schoolgebouw Hoef en Haag

Beste medebewoners,

Enkele maanden geleden verscheen een publicatie over het ontwerp van de nog te bouwen basisschool op de Brink. In dat artikel werd een impressie getoond die door vele bewoners bestempeld werd als (te) modern en niet passend bij de andere bebouwing. Op de diverse social kanalen was het een “hot topic” en er werd zelfs een petitie gestart om uiting te geven aan de onvrede.

Zoals eerder bericht heeft het Dorpscomité dit aangekaart bij de projectontwikkelaar, Hoef en Haag CV, en in een gesprek met projectontwikkelaar, architect, stedenbouwkundig bureau en de gemeente werd afgesproken om een informatieavond te organiseren om betere beelden en toelichting op het ontwerp te kunnen geven. Deze informatieavond werd gehouden woensdag 15 juli in Stal Bosgoed. Hieronder volgt een verslag van de avond.

Verslag informatieavond

Met gepaste afstand werden de ongeveer 30 bezoekers bijgepraat over het ontwerp en het tot stand komen ervan.

Hans Ariaans, projectleider van de gemeente Vijfheerenlanden trapt af door te vertellen dat het oorspronkelijk de bedoeling was om al in het vroege voorjaar deze avond te organiseren, maar Corona gooide roet in het eten. Helaas is daarna de publicatie met zeer beperkte informatie naar buiten gekomen. Hans benadrukt dat de gemeente inspraak van burgers serieus neemt en zorgvuldig alle suggesties zal beoordelen. Alle betrokkenen vinden het belangrijk dat bewoners blij zijn met een groot, bepalend gebouw als het schoolgebouw. Daarnaast benadrukt Hans dat het ook zo is dat er inmiddels vele kinderen in Hoef en Haag wonen die naar school willen in eigen dorp, dus dat het van belang is dat de school zo snel mogelijk gerealiseerd wordt.

Erwin Stoffer van Stedebouwkundig bureau SVP schetst vervolgens wat de filosofie achter het plan Hoef en Haag is, en wat de kaders zijn waaraan een ontwerp getoetst wordt. De architectuur is gebaseerd op de kleine, oude dorpen langs de rivier de Lek. In deze oude dorpjes zie je een aaneenschakeling van stijlen en tijdperken, en dat is in Hoef en Haag nagebootst. Hoewel de meeste bebouwing een klassieke uitstraling heeft, is het volgens het Kwaliteitsplan dus niet verplicht om een bepaalde stijl of tijdperk (jaren 30) te hanteren voor het schoolgebouw. Daarnaast zijn in het dorp al meerdere stijlen waar te nemen: zo hebben de pas opgeleverde huizen bij de Waterputhof al een heel andere stijl.

Vervolgens vertelt Desiree Vermeer van DAT architecten over het ontwerp, en daarbij worden nieuwe tekeningen getoond, waarbij het gebouw tussen de bestaande panden is geplaatst. Belangrijk om te weten is ook dat de oppervlakte van het terrein voor de school vast ligt, en met het groter worden van het plan Hoef en Haag moet er inmiddels plek worden geboden aan 320 leerlingen + kinder opvang.

In het ontwerp heeft de architect geprobeerd om een gebouw van ongeveer 4000 m2 op te delen in kleinere eenheden, zodat deze niet groter of hoger zijn dan de gebouwen er omheen, er zijn geen blinde muren, en door met details in de bakstenen muren te werken heeft ze getracht de speelsheid te verwerken die je ook in andere bebouwing van Hoef en Haag ziet.

Tijdens de vragenronde blijkt dat de meeste aanwezigen een beter beeld hebben gekregen van het ontwerp, en vaak ook positiever zijn dat vóór de avond. Toch zijn er ook nog steeds kritische bewoners. Soms omdat zij recht op het gebouw uit kijken, of omdat zij het gevoel hebben dat er vanwege de tijdsdruk nu nog maar weinig ruimte is voor aanpassingen.

Uiteraard is het belangrijk dat ook de bewoners die niet aanwezig waren een goed beeld van het schoolontwerp kunnen krijgen, en uiteraard suggesties aan kunnen dragen.

Reactie Dorpscomité

Als bestuur van het Dorpscomité realiseren wij ons dat het lastig is om het ontwerp 100% voor iedereen naar de zin te maken. Echter is het belangrijk dat er op het ontwerp een goede toelichting is gegeven met tekeningen en impressies die recht doen aan de werkelijkheid. We zien dat er na de informatieavond al meer begrip is dan vooraf. Daarnaast wil het Dorpscomité ook scherp blijven op de realisatieduur van de school omdat vele kinderen graag in hun eigen dorp naar school willen. Het zal dus ook in deze situatie een zaak worden van de spreekwoordelijke water bij de wijn, zonder afbreuk te doen aan de kritiek die zijn ontstaan.

Het tijdpad, de toelichting en de uitbreiding op het onderwerp op de website van de gemeente (zie verderop) kunnen vanuit het Dorpscomité op veel waardering rekenen. Het Dorpscomité blijft de komende periode in gesprek met de betrokken instanties om te zien wat er gedaan wordt met de input van de bewoners. Deze week is er in ieder geval nog een gesprek met de Wethouder Ruimtelijke Ordening waarin de situatie rondom de school ook besproken zal worden.

Ontwerp inzien en reageren

Via de gemeentewebsite (klik hier) kan je het complete plan zien, en suggesties doorgeven. De gemeente zal alle suggesties zorgvuldig beoordelen, en waar mogelijk en nodig zullen er aanpassingen gedaan worden. Bij vragen of opmerkingen kan contact met ons worden opgenomen via het formulier op de website.

1 gedachte over “Inspraakavond schoolgebouw Hoef en Haag”

  1. Pingback: Vervolg ontwerp schoolgebouw Brink – Ons Hoef en Haag

Reacties zijn gesloten.

Scroll naar boven