Ik doe graag mee met de Dorpsvereniging!

Beste buur,

Wat leuk dat je op deze pagina bent gekomen! Het betekent waarschijnlijk dat je interesse hebt om te helpen bij het Dorpsvereniging! En daar zijn we echt heel erg blij mee.

Heb je vragen over wat van je verwacht wordt of ben je al direct enthousiast? Laat het ons dan direct weten via het contactformulier. Of lees rustig door voor meer informatie.

We zijn op zoek naar bewoners die een rol als bestuurslid op zich willen nemen maar ook naar bewoners die gewoon af en toe een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld bij specifieke onderwerpen of evenementen. Bestuursleden komen elke 6 weken bij elkaar, bij voorkeur fysiek maar momenteel digitaal. Commissieleden komen bij elkaar indien dat nodig is, of hebben contact via mail of anderzijds.

Bestuurscommissies

Mocht je zelf liever geen formele rol als bestuurder willen bekleden maar gewoon af en toe mee willen denken, of iets bijdragen wat in jouw ervaring of vakgebied ligt, geef je dan op als vrijwilliger voor een commissie. Voor elk van de bestuursportefeuilles kun je meehelpen. Wanneer een bestuurslid iets hulp of kennis nodig heeft, kan hij een verzoek doen binnen de commissie om te assisteren. Je hoeft natuurlijk niet elke keer op de eerste rij te zitten, dat is dus minder werk dan een rol als bestuurslid.

Heb je vragen over wat van je verwacht wordt of ben je al direct enthousiast? Laat het ons dan direct weten via het contactformulier. Laat in het opmerkingenveld weten waar je goed in bent, wat of je leuk vindt om te doen, waar je ervaring mee hebt, etc.

Bestuursleden

Na een selectieprocedure van drie rondes, een assessment en een intensieve opleiding van 2,5 week die je met goed resultaat moet afleggen zal je weten of dat je geschikt wordt acht voor deelname aan het bestuur het Dorpsvereniging. Mocht je nu zeer verbaasd zijn – heel goed!

Gelukkig gaat het er bij ons allemaal niet zo formeel aan toe. Als bestuurslid van de vereniging wordt je ingeschreven bij de KVK en ontvang je een e-mailadres van de vereniging. Als vereniging hebben we statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur ziet erop toe dat volgens dit reglement de vereniging bestuurd wordt. Eén keer per jaar organiseren we de Algemene Ledenvergadering, waar het bestuur verantwoording aflegt aan de verenigingsleden.

Maar daar houdt het formele wel zo’n beetje mee op. Verder bestaat het bestuur gewoon uit een club gezellige medebewoners van Hoef en Haag, die regelmatig met elkaar overlegt hoe we het dorp nog leuker kunnen maken voor iedereen. Dat gaat soms over de inrichting van speeltuinen, andere keren over voorzieningen zoals een AED maar ook over de evenementen die we organiseren. Elk bestuurslid heeft zijn eigen portefeuille waar hij/zij primair mee bezig is. Maar meehelpen of aanhaken bij andere onderwerpen is ook zeker mogelijk.

De volgende formele bestuursrollen zijn op dit moment vacant, of gaan tussen nu en 2022 vacant komen.

  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Activiteitencoördinator
  • Buurtvertegenwoordiger “Het Dorpshart”
  • Buurtvertegenwoordiger “De Erven”

Dit zijn stuk voor stuk belangrijke posities voor de vereniging. De bestuursleden die tot op heden deze rollen hebben ingevuld, nemen om diverse redenen afscheid.

Heb je vragen over wat van je verwacht wordt of ben je al direct enthousiast? Laat het ons dan direct weten via het contactformulier. Laat in het opmerkingenveld weten welke bestuursrol je zou willen invullen.

Scroll naar boven