“Hoef en Haag Schoon” – 20 maart 2021 – doe mee!

Beste medebewoners,

Kan jij je ook storen aan blikjes in de berm, plastic in de heg of karton op straat? Doe dan mee met de opschoonactie op 20 maart 2021! Traditiegetrouw gaat elk jaar een groep dorpsbewoners, gewapend met prikkers en vuilniszakken door het dorp om de omgeving voorjaarsgereed te maken. Het doel van Hoef en Haag schoon is drieledig:

 • Opruimen zwerfafval
 • Opruimen bouwafval
 • Binding tussen inwoners versterken

Heb je zin om samen met je buren de handen uit de mouwen te steken? Meld je vandaag nog aan op supportervanschoon.nl en help mee om het dorp schoon te houden? We kunnen elkaars hulp goed gebruiken!

Dagplanning en organisatie

Datum: 20 maart 2021

 • 9.30 uur verzamelen bij Haagbrug (auto brug) Hagesteinsestraat.
 • 9.45 uur instructie en verdelen
 • 10.00 uur aanvang opruimen
 • 11.30 uur verzamelen
 • 11.45 uur afval centraal neerzetten (glasbak Hoevesteinse lint, plein bij de Keuken, ingang dorp Hagesteinse straat)
 • 12.00 uur afronden en bedankje

Deelnemers in groepjes van 2 of gezinnen

 • Inwoners dorp
 • Leden Dorpscomité
 • Aannemers vooraf

Rondes

1 – Dorpshart ronde 1: Langs Meander richting Erven, Buitenomstraat, linksom parkeer terrein op, langs Waterputhof, Binnendoorstraat, 2e graaf van Hollanddijk, Willem van Noortstraat, stukje Lekstraat, Marcelis Keldermansstraat, Haagbrug startpunt.

2 – Dorpshart ronde 2: Langs Meander richting 2e Poortstraat, Lekstraat, Otto van Asperenstraat, langs Binnengrachthof, parkeerterrein, speeltuin, tussen door via 2e Poortstraat, Otto van Asperenstraat, Lekstraat, Otto van Gelrestraat, via 2e graaf van Hollanddijk, startpunt Haagbrug

3 – Dorpshart ronde 3: Hagesteinsestraat, 1e Poortstraat, Buitengrachtsteeg, Kasteelstraat, Bastionstraat, parkeerterrein links, terug en rechtdoor, via Hagesteinsestraat weer terug naar het startpunt Haagbrug.

4 – Het Lint ronde 1: Lang’s Meander, Sterappelpad, Glorie van Hollanderf, begin Hoevesteinse lint, paadje tussendoor, parkeerterrein, Notaris Appelpad, Zoete Brederodepad, stukje Hoevesteinse lint, Valse Ijsboutpad, Elstarpad, Jefkespad, Gieser Wildemanpad, stukje Hoevesteinse lint, via Hagesteinsestraat naar startpunt Haagbrug.

5 – Het Lint ronde 2: Hagesteinse straat, via speeltuin, parkeerterrein Blokhuis, Boerenzwaluwpad, heksenkring speeltuin, stukje Hoevesteinse lint, Veldesdoornpad, Hoevesteinse lint en weer terug, Laurierkerspad, via Ligusterpad richting startpunt Haagbrug.

6 – Buitenom: Hagesteinsestraat, Berchmanweg, Hoevesteinse lint, Kasteeltuin, Hoevenweg, Klompenpad, Boerenzwaluwpad, langs Meander richting startpunt Haagbrug.

7 – Erven: Hagesteinsestraat, Lekstraat, Mimosaerf, Magnoliaerf, Mimosaerf, Lekstraat, via Hagesteinse straat richting startpunt.

Wat doen wij?

 • Zorgen voor koffie, thee, handschoenen, knijpers en afvalzakken
 • Verzoeken aannemers en BPD voor ondersteuning
 • Pakket afvalzakken en handschoenen aanvraag Nederland Schoon

Meld je aan en help mee!

Meld je vandaag nog aan op supportervanschoon.nl en help mee om het dorp schoon te houden? We kunnen elkaars hulp goed gebruiken!

Scroll naar boven