Het bestuur

Het bestuur van de vereniging Ons Hoef en Haag is belast met de dagelijkse besturing van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. Statutair is vastgesteld dat het bestuur van de Dorpsvereniging altijd moet bestaan uit ten minste vijf personen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2022 is afscheid genomen van een aantal bestuursleden van het eerste uur, en werd ingestemd met de voorgestelde nieuwe bestuursleden.

Bestuursleden

Jean-Paul van Haastert
Voorzitter

Ik ben blij dat we formeel van start zijn met het dorpscomité en kijk uit naar een constructieve samenwerking met de gemeente en onze "buren" uit Hagestein. Daarnaast willen wij als bestuur vooral ook aan de slag met een enthousiaste groep vrijwilligers om allerlei leuke evenementen in Hoef en Haag te organiseren. Ik weet zeker dat we er met z'n allen een gezellig dorp van kunnen maken. Ik hoop u snel te zien in Hoef en Haag!

Constance Werdekker
Secretaris
Harry Gobits
Penningmeester
Margot van Woerkom
Activiteitencoördinator
Christiaan Nelemans
Sponsoring en Ledenwerving
Sjoerd Groot
Belangenbehartiging
Bébé van der Vlis
Communicatie
Martijn W
Leefomgeving en Veiligheid

 

Scroll naar boven