Het bestuur

Het bestuur van de vereniging Ons Hoef en Haag is belast met de dagelijkse besturing van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. Statutair is vastgesteld dat het bestuur van het Dorpsvereniging altijd moet bestaan uit ten minste vijf personen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

Omdat de vereniging ten tijde van de vorming van het eerste bestuur nog geen leden had, is het bestuur gevormd uit huidige en toekomstige bewoners van Hoef en Haag die door de projectontwikkelaar zijn samengebracht. Bestuursleden zullen zitting hebben d.m.v. een rooster van aftreden dat zal worden opgesteld. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen.

Bestuursleden

Marco Meetz
Voorzitter

Ik ben blij dat we formeel van start zijn met het dorpscomité en kijk uit naar een constructieve samenwerking met de gemeente en onze "buren" uit Hagestein. Daarnaast willen wij als bestuur vooral ook aan de slag met een enthousiaste groep vrijwilligers om allerlei leuke evenementen in Hoef en Haag te organiseren. Ik weet zeker dat we er met z'n allen een gezellig dorp van kunnen maken. Ik hoop u snel te zien in Hoef en Haag!

Cesca van de Ven
Secretaris (latend)

Sinds de zomer van 2017 woon ik met mijn gezin in Hoef en Haag. De keuze voor Hoef en Haag was een duidelijke: de mogelijkheden zijn eindeloos, maar vooral het dorpse karakter was doorslaggevend. Zelf opgegroeid in zo'n dorp, wil ik dat ook meegeven aan mijn kinderen. Een plek om te wonen en spelen, een echt dorp, maar wel met alle voorzieningen die de randstad kan bieden. Een veilige, fijne en vertrouwde plek, waar mensen elkaar kennen en niet alleen langs elkaar heen leven, daar wil ik me voor inzetten.

Renze van Vuuren
Penningmeester

Met veel plezier woon ik nu in Hoef en Haag, en het kan alleen nog maar mooier worden. Ik zet mij graag in om samen met anderen Hoef en Haag een van de leukste, gezelligste en mooiste dorpen van Nederland te maken. Waar het voor iedereen leuk wonen is.

Jean-Paul van Haastert
Informatie & Communicatie

Een gezellig, sociaal dorp waar de mensen elkaar kennen en het ‘ons-gevoel’ de boventoon voert. Zo ziet Hoef en Haag er over tien jaar uit, als het aan mij ligt. Begin 2018 zijn bewoners en toekomstige bewoners door de projectontwikkelaar samengebracht. Het resultaat is dat we nu een vereniging hebben met een mooie diversiteit; een afspiegeling van de bewoners. En het leuke is: iedereen heeft er zin in!

Sjoerd Groot
Belangenbehartiging

Ik woon sinds mei 2017 in Hoef en Haag samen met mijn vrouw en twee dochters. Het dorp is volop in ontwikkeling en dat betekent dat er nog veel besluiten moeten worden genomen over indeling, voorzieningen, onderwijs et cetera. Hierin is het van belang dat niet alleen over Hoef en Haag wordt gesproken, maar vooral mét de bewoners van Hoef en Haag. Als bestuurslid Belangenbehartiging zet ik mij in voor een goed contact met gemeente en andere partijen, zodat we actief mee kunnen praten over hoe we van Hoef en Haag een mooi en prettig dorp kunnen maken waar bewoners zich thuis voelen.

Dik Groenendijk
Sponsoring

Daar wij óók in het nieuwe Dorp Hoef en Haag gaan wonen, heb ik mij beschikbaar gesteld om te proberen een positieve bijdrage te leveren aan een fijne en gezellige leefomgeving in Ons Dorp Hoef en Haag. Gun elkaar de ruimte en groet elkaar.

Hendri den Otter
Activiteitencoördinator (latend)

Hallo, ik woon vanaf april 2017 samen met mijn vriendin en 3 kinderen in de Lekstraat. Een belangrijk punt vind ik dat je weet wie er in je buurt woont, ons lijkt het daarom ook erg leuk om alle mensen in een ontspannen sfeer te leren kennen. Dit gaan we doen door middel van het organiseren van diverse activiteiten in en rond het dorp. En ik ga samen met de andere bestuursleden en vrijwilligers proberen een leuke jaarlijks terugkerende activiteiten kalender te maken.

Gert Hoogendoorn
Buurtvertegenwoordiging “Het Lint"

Mijn functie in het dorpscomité is buurtvertegenwoordiger van ‘Het Lint’. Eind van dit jaar hoop ik ook een bewoner van Hoef en Haag te zijn. Samen met de bewoners wil ik proberen mee te werken aan het creëren van een mooie leefbare wijk. Ik sta open voor alle problemen die te maken hebben met het wonen en leven in Hoef en Haag en hoop samen met de bewoners tot een oplossing te komen.

Vacant
Buurtvertegenwoordiging “Het Dorpshart”
Vacant
Buurtvertegenwoordiging “De Erven”
Ruben de Gans
Algemeen bestuurslid

Het is leuk om vanaf het begin actief bij dit nieuwste dorp van Nederland betrokken te zijn. Vooral de contacten met elkaar en het opkomen voor belangen van inwoners van Hoef en Haag. Waarbij ik extra aandacht heb voor veiligheid, activiteiten en het dorpsgevoel.

Bestuur Dorpscomité met wethouder Landwehr tijdens Zomerweidedag 2018
Bestuur Dorpsvereniging met wethouder Landwehr tijdens Zomerweidedag 2018