Het bestuur

Het bestuur van de vereniging Ons Hoef en Haag is belast met de dagelijkse besturing van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging. Statutair is vastgesteld dat het bestuur van het Dorpscomité altijd moet bestaan uit ten minste vijf personen. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.

Omdat de vereniging ten tijde van de vorming van het eerste bestuur nog geen leden had, is het bestuur gevormd uit huidige en toekomstige bewoners van Hoef en Haag die door de projectontwikkelaar zijn samengebracht. Bestuursleden zullen zitting hebben d.m.v. een rooster van aftreden dat zal worden opgesteld. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen.

Bestuursleden

Dorpscomité Bestuur met wethouder
Dorpscomité Bestuur met wethouder