ALV 2019

Geslaagde eerste ALV

Op 6 mei jl. heeft onze vereniging de eerste officiële ledenvergadering in haar geschiedenis gehouden! Met een aantal van 72 aanmeldingen en een opkomst van maar liefst 65 personen kunnen we spreken van een zeer geslaagde avond.

Tijdens de eerste ledenvergadering heeft het bestuur zichzelf voorgesteld en is het door de leden officieel geïnstalleerd. Daarnaast zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd, waaronder contributie en begroting, activiteiten, belangenbehartiging en het doornemen van de stand van zaken m.b.t. lopende discussies zoals de bouw van basisscholen, winkels en geluidsschermen aan de rijksweg A27.

Ondanks de volle agenda was er gelegenheid voor vragen en discussie en bleek overduidelijk dat de leden meer dan bereid zijn mee te denken en mee te helpen aan de vereniging. Wat ons betreft een heel mooi teken van de saamhorigheid en groei van ons nieuwe dorp!

De notulen van de vergadering zullen op korte termijn aan de leden worden toegestuurd.

Scroll naar boven