Dorpscomité kaart veiligheid bedrijventerrein aan bij gemeente

Het dorpscomité heeft recentelijk de gemeente gevraagd om maatregelen te nemen rondom de veiligheid op het bedrijventerrein tussen Hoef en Haag en Vianen.
Nu er steeds meer mensen in Hoef en Haag gaan wonen, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van de fietspaden van Hoef en Haag naar Vianen. Een deel van die groep is ouders die de kinderen naar school gaan brengen of gaan halen. Op de route van Hoef en Haag naar Vianen centrum, de winkels en scholen ligt het drukke bedrijventerrein en kruispunt Hagenweg – Stuartweg.

Gereden vanuit Hoef en Haag beginnen de problemen bij de eerste bedrijven (tegenover Hagenweg 8). Het getegelde fietspad is in slechte staat met veel hobbels en kuilen. De struiken tussen de weg en het fietspad groeien snel en blokkeren het uitzicht van afslaande auto’s op fietsers. De ruimte tussen weg en fietspad is klein dus de weg op en af draaiende auto’s staan al snel op het fietspad. Dan komt het kruispunt Hagenweg – Stuartweg/ W. van Duvenvoordestraat: de wachttijd is erg lang. En als je dan groen licht hebt, hebben auto’s dat ook waardoor je alsnog van je fiets kan worden gereden. Vooral voor kinderen een gevaarlijke situatie.

De gemeente heeft in een eerste reactie laten weten dat het bedrijventerrein tussen het derde kwartaal van dit jaar en het derde kwartaal van volgend jaar gerenoveerd zal gaan worden. Hierbij zal groot onderhoud plaatsvinden aan wegen en groen.

Tot die tijd heeft de gemeente aangegeven een paar noodmaatregelen te zullen treffen:

  • Controle op huidige staat fietspad en daar waar veiligheid in het geding komt het pad herstellen
  • Groenbeheer zal kijken wat er mogelijk is om de veiligheid te vergroten. Dit betekent vaker onderhoud aan de hagen of wellicht verwijderen
  • Nagaan of er aanpassingen gedaan kunnen worden aan de verkeerslichten om een veiliger gevoel te geven aan fietsers zonder dat de doorstroming hier onder zal leiden

Het dorpscomité is blij met de eerste reactie van de gemeente en zal de voortgang blijven monitoren.

Scroll naar boven