De contributie wordt geïnd!

Beste leden van de Dorpsvereniging,

Onze penningmeester is begonnen met het innen van de contributie voor 2022. Als je hebt aangegeven een factuur te willen ontvangen, verzenden wij deze naar het bij ons bekende e-mailadres. Als je hebt aangegeven per automatische incasso te willen betalen, dan ontvang je een verzoek vanuit Billtobox. Zie de afbeelding hieronder van een voorbeeld van de e-mail.

Middels jouw contributie van €15 per gezin per jaar, draag je eraan bij dat de Dorpsvereniging kan blijven voortbestaan. Wij vertegenwoordigen de belangen van de bewoners van Hoef en Haag, zetten ons in voor de leefbaarheid en organiseren meermaals per jaar diverse activiteiten. Verenigingsleden kunnen dikwijls profiteren van kortingen tijdens deze evenementen en daarbuiten.

NB Per 1-10-2022 heeft Harry Gobits officieel de taak van Renze van Vuuren overgenomen als penningmeester. E-mails verzonden aan Renze komen aan bij de huidige penningmeester.

Scroll naar boven