De Algemene Ledenvergadering komt eraan!

 

Op woensdag 21 september a.s. organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering is toegankelijk voor iedereen die bij ons staat ingeschreven als lid (dit is de bij ons bekende vertegenwoordiger van een huishouden).

Als vereniging dienen wij ieder jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) te organiseren waarin wij als bestuur verantwoording afleggen aan onze leden. Door de bijzondere tijd die achter ons ligt zijn wij helaas niet in staat geweest om de laatste twee jaar een ALV te organiseren. Nu er echter geen restricties meer zijn op het organiseren van bijeenkomsten willen wij onze leden graag uitnodiging voor een nieuwe ALV.

Tijdens de ALV zullen een aantal bestuursleden formeel aftreden en zullen er een aantal nieuwe kandidaat-bestuursleden worden voorgesteld. De toetreding van deze nieuwe kandidaat-bestuursleden geschiet via stemming onder de leden. Verder zal het bestuur verantwoording afleggen over de gedane uitgaven en inzicht geven in de inkomsten van afgelopen periode (inclusief de vorige termijn). Daarnaast zal uitleg gegeven worden over de vernieuwde inrichting van het bestuur en het opzetten van diverse commissies. Ook zullen we stilstaan bij de activiteiten die we hebben gerealiseerd met elkaar en die nog op de planning staan.

De ALV zal plaatsvinden op 21 september a.s. in Stal Bosgoed en start om 19:30 u. tot uiterlijk 21:30 u.

Binnenkort ontvangen alle leden van ons een e-mail met daarin de uitnodiging. Gezien het beperkt aantal plaatsen is ons verzoek om als vertegenwoordiger van je huishouden oveel mogelijk alleen te komen. Wil je toch met een gezinslid komen, geef dit dan aan in het registratieformulier dat als link bij de e-mail zit . Verder is het mogelijk om een ander lid uit je huishouden te machtigen om de vergadering bij te wonen indien je zelf niet aanwezig kunt zijn.

Wij ontvangen onze leden met koffie en/of thee aan het begin van de avond. Mocht je tijdens de avond of na afloop nog een ander drankje willen nuttigen dan kun je deze kopen bij de bar van Stal Bosgoed.

 

Scroll naar boven