Consultatieversie Vervoerplan UOV 2025 online

Beste buren,

Onder de bewoners leven diverse klachten over de bestaande buslijn 44, waaronder een niet frequente dienstregeling (doordeweeks elke 30 minuten en geen service tijdens het weekend), het te laat komen of uitvallen van bussen, en onvoldoende aansluitingen op andere busstations of het eindstation in Vianen.

De Dorpsvereniging heeft gesprekken gevoerd met de Gemeente Vijfheerenlanden en Provincie Utrecht teneinde verbeteringen te realiseren op de bestaande aanbieding van het openbaar vervoer.

Mede met de input uit deze deze gesprekken is een concept vervoersplan U-OV 2025 opgesteld door de vervoerder en online publiceerd. Je kunt het hier vinden; met name paragraaf 3.1 over Hoef en Haag is voor dorpsbewoners en diens bezoekers interessant, maar ook paragraaf 3.2 heeft impact op de route van/naar Hoef en Haag.

Vanzelfsprekend proberen wij als Dorpsvereniging de belangen van de bewoners, jong en oud zoveel als mogelijk te vertegenwoordigen. Eerder is onder de leden van de Dorpsvereniging een uitvraag gedaan rondom de ervaringen met en wensen voor het OV in Hoef en Haag. Deze raadpleging is opgezet met het doel om de inzichten en voorkeuren van de inwoners van ons dorp te verzamelen met betrekking tot het openbaar vervoer in en rond Hoef en Haag. Wil je meer weten over deze raadpleging en ook welke keuzes zijn voorgelegd? Bekijk dan het eerdere bericht hier.

Wij denken dat het concept vervoersplan sterke verbetering brengt aan de bereikbaarheid van ons dorp. Het is voor alle inwoners mogelijk om tot 12 mei 2024 een reactie te geven op de plannen, dat kan door de enquête in te vullen op de website van de provincie Utrecht (link naar enquête).

Scroll naar boven