Bewonersraadpleging OV

Beste buren van Hoef en Haag,

De commissie Mobiliteit & Openbare Orde van Ons Hoef en Haag wil graag door middel van een enquête, de opinie en voorkeuren van de inwoners van ons dorp verzamelen met betrekking tot het openbaar vervoer in en rond Hoef en Haag.

Om de belangen van ons dorp effectief te kunnen vertegenwoordigen in gesprekken met de gemeente, en in dit geval vooral de provincie, zijn we benieuwd naar de mening over de huidige situatie van het openbaar vervoer. Daarom horen we graag wat je eventueel veranderd zou willen zien aan deze verbinding.

De leden van de Dorpsvereniging hebben een e-mail ontvangen met daarin een link naar het enquêteformulier. Wij danken voor voor de tijd, mening en medewerking!
 


Buslijn 44 is tot stand gekomen onder beperkte planning, voortvloeiend uit de noodzaak om Hoef en Haag van een eigen openbaarvervoersverbinding te voorzien. Echter, bij de lancering van deze buslijn was het dorp nog in de beginfase van zijn ontwikkeling, waardoor het niet volledig was opgenomen in de plannen van de provincie en vervoersbedrijven.

Onder de bewoners leven diverse klachten, waaronder een niet frequente dienstregeling (doordeweeks elke 30 minuten en geen service tijdens het weekend), het te laat komen of uitvallen van bussen, en onvoldoende aansluitingen op andere busstations of het eindstation in Vianen.

Het vervangen van de huidige dienst lijn 44, die wordt uitgevoerd met een midibus, door een dienst met een grotere bus zou theoretisch enkele problemen kunnen oplossen. Echter, de introductie van grotere bussen in Hoef en Haag roept zorgen op over de verkeersveiligheid door potentieel hogere snelheden en lagere drempels, en de straten zijn niet breed genoeg voor grote bussen in tegenverkeer en fietsers, waardoor we deze oplossing als ongewenst beschouwen. Het is ook belangrijk te beseffen dat we in gesprek zijn met diverse partijen over aanvullend openbaar vervoer voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn.

Mogelijke alternatieven
Er zijn verschillende alternatieven beschikbaar die een aanvulling kunnen vormen op of een verbetering kunnen zijn van de huidige dienstregeling, elk met zijn eigen set van voordelen en nadelen.

Alternatief 1: Uitgebreide Service voor Lijn 44 Dit alternatief stelt voor om de bestaande Lijn 44 (route van Hoef en Haag via Vianen busstation, door Nieuwegein Zuid naar Houten) uit te breiden met avond- en weekenddiensten. Dit zou bewoners de mogelijkheid bieden om dichtbij huis op te stappen en directe toegang te hebben tot de Lekbrug Vianen. De voorgestelde frequentie is eenmaal per uur. Een belangrijk voordeel van deze optie is de aanwezigheid van twee haltes binnen het dorp zelf, wat gunstig is voor de toegankelijkheid voor de dorpsbewoners.

Alternatief 2: Uitbreiding van Lijn 74 Bij dit alternatief wordt Lijn 74 (grote bus) verlengd van zijn huidige eindpunt aan de Van Duvenvoordestraat naar bestaande, maar momenteel ongebruikte haltes nabij de noordzijde van de rotonde Berchmansweg/Lange Dreef (uitgebreid met hokje en fietsenstalling).  Het voordeel van dit plan is dat het Hoef en Haag een reguliere busverbinding biedt met het stadscentrum van Nieuwegein, inclusief een directe route naar het Antonius Ziekenhuis, en vervolgens naar Utrecht Centraal. Door te rijden met grotere bussen wordt de dienstverlening verbeterd wat de verbinding met grotere stedelijke centra verbetert. Tot slot is dit voor de vervoerder commercieel interessanter (dezelfde buslijn wordt immers beter ingezet). Bij de Het nadeel is dat de haltes buiten het dorp geplaatst zijn, maar nog steeds op loopafstand en met eenvoud op fietsafstand.

Scroll naar boven