Bewonersraadpleging Bloemzaadactie Hoevesteinse Lint

We willen de bewoners aan het Hoevesteinse Lint graag informeren over enkele ontwikkelingen in de groenvoorziening aan het Hoevesteinse Lint en nodigt hen uit om hun mening te delen over het voorgenomen initiatief. 

Project ‘Red de Bij’ van NPO Radio 2 Nationale Zaadlozing 

Misschien zijn sommige bewoners al bekend met het project ‘Nationale Zaadlozing’ van NPO Radio 2, dat in 2019 tijdens een live radio-uitzending Hoef en Haag aandeed. Het doel van deze actie is het verspreiden en laten groeien van inheemse bloemenmengsels die als extra voedselbron dienen voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit initiatief is fantastisch voor het stimuleren van de biodiversiteit in ons mooie dorp en past perfect binnen de duurzaamheidsdoelen van de Dorpsvereniging. Met een genereuze donatie van €1000,- door firma Cruydt-Hoeck kunnen we 2000 m² bezaaien met inheems bloemenzaad dat speciaal voor ons gebied is geselecteerd. 

Inzaailocatie Hoevesteinse Lint 

Dit bloemenzaad ligt nu al enige tijd op de plank. Het voorbewerken van de grond en locaties vinden toonde zich de afgelopen jaren zo ingewikkeld dat er nauwelijks beweging in het zaaiplan kwam. Diverse plekken in het gehele dorp zijn reeds onderzocht maar de grondvoorbereiding, noodzakelijk om tot een hoge slagingskans te komen, nemen hoge kosten met zich mee.  

Maar nu de bermen langs het Hoevesteinse Lint open en klaar liggen om te bezaaien en beplanten acht de Dorpsvereniging het goed om te beginnen met het zaad hier in te zetten. Het voorstel is de grasveldjes voor de percelen tussen de opritten, te voorzien van rechthoekige ‘perken’ waarin het bloemenzaad gezaaid wordt. Concreet betekent dit dat de eerste meter uit de kant altijd gemaaid gaat worden als gazon en dat op kruisingen de uitzichthoeken ook gemaaid worden als gazon. De gemeente is betrokken bij het afstemmen van een passend maaibeleid, dat zorgvuldig is gepland om de groei en bloei van de vegetatie te optimaliseren, terwijl ook overwinterplekken voor insecten worden gecreëerd. 

  • September-oktober 2024: maaien en afvoeren van 70-80% vegetatie; 
  • Eind mei-begin juni 2025: maaien en afvoeren van ca 20% van de vegetatie waarvan zeker ¾ delen die in de winter zijn blijven staan; 
  • September-oktober 2025: maaien en afvoeren van 70-80% vegetatie. 

Bloemenmengsels 

Het geschonken bloemenzaad dat kan worden ingezaaid betreft meerjarige mengels (planten die jaarlijks terugkomen en doorgaans vanaf de 2e zomer bloeien), aangevuld met een eenjarige mengsel dat al wel in de eerste zomer bloemen geeft (deze sterven af na 1 jaar, maar bloeien wanneer het meerjarige mengsel nog aan het groeien is). De verwachting is dat dit over 2 jaar resulteert in een weelde van wilde bloemen die niet alleen plezierig is om naar te kijken, maar waar de bijen, vlinders en andere diertjes ook blij van worden. 

Jullie mening is belangrijk 

Hoewel we al positieve reacties hebben ontvangen, begrijpen we dat dit een verandering inhoudt en willen we iedereen de kans geven hun mening te uiten. We nodigen bewoners aan het Hoevesteinse Lint daarom uit om op zeer korte termijn deel te nemen aan een online enquête waarin zij kunnen aangeven of je het eens bent met dit voorstel en eventuele opmerkingen,of zorgen kunt delen. 

Je kunt de enquête vinden en invullen via https://forms.office.com/e/B7Lz3TBHb6, of via de onderstaande QR-code: 

Omdat de tijd tot actie eigenlijk vooral nu is, willen we je vragen het enquêteformulier zo snel mogelijk (tot zondag 5 mei 2024) in te vullen. 

Als je meer wilt weten over het Cruydt-Hoeck bloemenmengsel dat wordt ingezet kun je hier een specificatie vinden:  

Scroll naar boven