Alle evenementen en bijeenkomsten tot einde jaar afgelast

Beste leden van het Dorpscomité en inwoners van Hoef en Haag,

Eerder berichtten wij al dat dat aankomende activiteiten zoals de ZomerWeideDag en Algemene Ledenvergadering mogelijk geen doorgang konden vinden. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de richtlijnen vanuit de overheid die zijn opgesteld in verband met het coronavirus. Inmiddels hebben wij als bestuur besloten alle evenementen en bijeenkomsten tot ten minste 31-12-2020 af te gelasten.

Wij hebben deze keuze gemaakt omdat het op dit moment onduidelijk is wanneer het weer toegestaan wordt bijeenkomsten te organiseren. Daarnaast verwachten wij op korte termijn geen verandering in de door de overheid uitgegeven richtlijnen rondom bijeenkomsten. En ook wanneer de regels zullen worden versoepeld, hebben wij niet de indruk dat bijeenkomsten en evenementen in een vorm doorgang kunnen vinden zoals wij dit in het verleden hebben gedaan. Zoals bij jullie waarschijnlijk bekend heeft het Dorpscomité afgelopen jaren meermaals evenementen georganiseerd, waaronder de druk bezochte Burendag, het Sinterklaasfeest en de ZomerWeideDag. Kernpunt van al deze activiteiten is het samenkomen en gezamenlijk deelnemen door jong en oud aan zaken zoals het Burendag-ontbijt, koffie en thee en sport- en spelactiviteiten voor de kinderen. Dat is precies de vorm en uitvoering waarvan wij niet verwachten dat dit snel opnieuw mogelijk zal zijn. Hoewel we liever anders hadden gezien zijn wij van mening dat deze beslissing op dit moment de enige juiste is. Uiteraard houden wij de berichtgeving vanuit de overheid in de gaten. Indien we op een eerder moment toch ruimte zien om activiteiten te organiseren zullen wij dit overwegen, mits de tijd die benodigd is voor de organisatie dit toelaat.

Inzake de Algemene Ledenvergadering, die een ander nut dient maar ook wel in de vorm van een fysieke bijeenkomst plaatsvond, beraden wij ons op een alternatieve vorm. Conform de statuten dient er ten minste één ALV per jaar gehouden te worden, binnen 6 maanden na afronding van het boekjaar. Dit jaar kunnen wij ons als vereniging beroepen op de landelijke richtlijnen c.q. overmacht.  Als bestuur zullen wij op korte termijn een keuze maken in wat wij in het kader van transparantie en verantwoording reeds digitaal kunnen delen met onze leden en wat wij zullen bewaren tot de eerstvolgende mogelijkheid met een volledige ledenvergadering. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan het vaststellen van wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en wijzigingen in de bestuurssamenstelling.

Vanzelfsprekend willen wij onze leden vragen ons dit jaar wel te blijven steunen met hun lidmaatschap. Als Dorpscomité blijven wij onze tijd en aandacht geven aan zaken als belangenbehartiging, dorpsontwikkeling (bv. aanleg speelactiviteiten) en saamhorigheid. Waar mogelijk zullen wij digitale evenementen organiseren om mensen bij elkaar te brengen. Daarnaast gaan wij er vanuit dat in de toekomst fysieke evenementen gewoon opnieuw mogelijk zullen zijn en blijven wij ook dit jaar ons bezighouden met het uitdenken en voorbereiden hiervan.

Mocht iemand vanuit de leden of de dorpsbewoners reacties hebben op of vragen hebben n.a.v. dit bericht vragen wij jullie om contact met ons op te nemen via het formulier op onze website. Daarnaast zullen wij komende week een enquête publiceren om behoeftes van de huidige dorpsbewoners in kaart te brengen. Je zou ons enorm helpen door deze volgende week in te vullen! Meer informatie hieromtrent publiceren wij op onze website en socials.

Scroll naar boven