Afsluitingen ontsluitingswegen

Beste dorpsbewoners,

Zoals velen van jullie hebben gemerkt, lopen de werkzaamheden aan het Hoevesteinse Lint helaas uit. We begrijpen dat dit voor de nodige overlast zorgt. Gelukkig hebben we goed nieuws: de hoofdweg van het Hoevesteinse Lint is weer opengesteld voor verkeer, zowel in- als uitgaand. Helaas zijn de aansluitingen op de zijwegen nog niet afgerond en blijven deze voorlopig afgesloten.

We hebben overleg gehad met de aannemers Agterberg en Vissers Ploegmakers. Zij verzekeren ons dat de zijstraten in de loop van de komende week afgerond zullen zijn, waardoor alle zijstraten weer volledig toegankelijk worden voor iedereen. We houden de voortgang in de gaten en zullen jullie op de hoogte houden van eventuele updates.

Daarnaast staat er een nieuwe uitdaging voor de deur met de geplande werkzaamheden aan de Hagesteinse Straat, een andere belangrijke ontsluitingsweg van ons dorp. Deze weg zal ook komende week tijdelijk afgesloten worden. We begrijpen dat dit vragen oproept over de bereikbaarheid van ons dorp. Na een navraag bij de gemeente en projectontwikkelaar Hoef en Haag cv, is besloten om de weg ‘half om half’ open te houden. Dit betekent dat er altijd verkeer door kan, wat de hinder zou moeten beperken.

Mocht je desondanks overlast ervaren, neem dan direct op met de projectontwikkelaar bv via De BouwApp.

Scroll naar boven