Aanleg blotevoetenpad en fietscrossbaan

Spelen in het Kasteelterrein

Al geruime tijd verschijnen in het dorp telkens nieuwe speelplekken. Elk paar huizenblokken dat wordt opgeleverd, wordt vergezeld van een aantal schommels, wipkippen of piratentorens. Hierover kon je eerder lezen op onze website. Het Dorpscomité is betrokken bij de inrichting van deze speelplekken.

Wat we echter ook eerder hebben gemeld, is dat het Kasteelterrein ingericht zou worden met speelplekken die niet alleen voor de jongste maar ook oudere kinderen interessant zijn. Hoef en Haag C.V. heeft hier eerder een bewonersbijeenkomst over georganiseerd. In 2018 is een voetbalveld gerealiseerd, dat dagelijks volop wordt gebruikt.

Kasteeltuin ontwerp met thema's
Kasteeltuin ontwerp met thema’s

Inmiddels is gebleken dat de daar geconcludeerde plannen om meerdere redenen niet in volledigheid uitvoerbaar zijn. Om die reden is het Dorpscomité afgelopen jaar druk bezig geweest om te kijken wat wij wél kunnen realiseren op het kasteelterrein, middels onze eigen inzet tezamen met Hoef en Haag C.V. en gulle sponsors, zoals Rabobank Lek en Merwede kunnen we ze eerste vruchten van ons werk delen!

Blotevoetenpad

Blotevoetenpad 1Wat is er lekkerder dan in de natuur spelen én de natuur opsnuiven? Samen door een blotevoetenpad heen rennen en het zand tussen je tenen voelen natuurlijk! Laat kinderen voelen en ervaren met hun voeten, het is erg leuk én met je voeten voel je dingen anders dan met je handen. Leerzaam!

Hoveniersbedrijf Huiting & Zn uit Vianen legt komende week in opdracht van het Dorpscomité een heus blotevoetenpad aan in de Kasteeltuin. Het pad wordt 12 meter lang en zal bestaan uit verschillende materialen, zoals zand, boomschors, grind en boomsstammen.

De aanleg van dit pad krijgen wij volledig gesponsord door Rabobank Lek en Merwede! Het Dorpscomité heeft zich hard ingezet om voor deze cheque in aanmerking te komen en dankt Rabobank zeer hartelijk voor de toekenning!

Blotevoetenpad 2

Fietscrossbaan

Voor de wat oudere en sportievere aangelegde snelheidsduivels is ook goed nieuws. Deze week zal door Agterberg worden begonnen met de aanleg van een heuse fietscrossbaan, eveneens in het Kasteelterrein!

In eerste instantie heeft het Dorpscomité gekeken naar de afmetingen en indeling van een professionele fietscrossbaan. Omdat dit gezien de ruimte (en kosten) iets te ambiteus bleek, en we niet voornemens zijn het NK fietscrossen te organiseren in Hoef en Haag, is een mooi passend ontwerp opgesteld.

De baan wordt 20m bij 30m. Het hele parcours is 115 meter lang en naast de snelle startheuvel zijn er voldoende sprongen en bochten om voor een spannende rit te zorgen. Verleg je grenzen, een supergave fietscrossbaan wacht erop om door jou bedwongen te worden.

Fietscrossbaan 2

Meer in het verschiet

Op korte termijn zal ook een aantal betonnen bankjes worden geplaatst – om rustig op te zitten of jas en tas droog weg te leggen.

Naast het voetbalveld, blotevoetenpad en de fietscrossbaan onderzoeken wij de mogelijkheid voor aanleg van een basketbalveld. Bij alles wat we doen kijken we naar wat toegestaan is op het terrein, vanwege de beperking van bodemaantasting gegeven de archeologische waarde van het terrein. Daarnaast houden we rekening met of de gebruikte materialen in het landschap passen. Zo zijn de doelpalen van hout en zou de basketbalkorf eveneens van hout worden gemaakt.

Opening

De aannemer en hovenier gaan morgen en komende week hard aan de slag op het kasteelterrein. Het blotevoetenpad en de fietscrossbaan zijn vrij toegangelijk voor iedereen die het leuk vindt!

Om toch een feestelijk tintje te kunnen geven in deze serieuze tijden zal nog een officieel moment worden geprikt voor de opening. Hierover later meer..

Scroll naar boven